fungsi arang untuk penjernih air

Gambar Arang Aktif

Fungsi Arang Dalam Penjernihan Air

Fungsi arang dalam penjernihan air adalah untuk memisahkan koloid terhadap air yang kotor agar menghasilkan air yang bersih dan layak.